FÅ FOLK I TEATRET!

DE TRE TEATERFORENINGER TIL FÅ FOLK I TEATRET 24/25 ER:

TEATERHaderslev
Teaterforeningen Bornholm
Teaterforeningen Lolland

LÆS BAGGRUND FOR INDSATSEN OG TIDLIGERE OPEN CALL HER FRA DECEMBER 2023

Hjælp til at få publikum til smal scenekunst i din teaterforening

dans – samtidscirkus – performance – ny musikdramatik – objektteater – eksperimenterende fortælleformer

HVORFOR SMAL SCENEKUNST I HELE LANDET?
En del teaterforeninger oplever udfordringer med at få publikum til forestillinger af smallere scenekunst. Derfor er nogle måske fristede til at vælge mere sikkert, når de lægger repertoire. Store publikumssucceser er skønt, men for at sikre, at alle scenekunstgenrer kan opleves i hele landet, er der behov for at teaterforeninger også satser på smal scenekunst.

Derfor er Danmarks Teaterforeninger og prfrm – produktion og formidling af scenekunst gået sammen om et nyt tiltag til at hjælpe med at få publikum til smal scenekunst i de danske teaterforeninger.

Med støtte fra Bikubenfonden er det muligt i sæson 24/25 at tilbyde hjælp til 3 teaterforeninger, som tør satse på smal scenekunst, til salg og formidling af 3 smalle forestillinger.

Det gør vi, fordi vi tror på, at der findes forestillinger til enhver publikummer – og publikum til al scenekunst. Men for at skabe en god publikumsoplevelse har nogle forestillinger måske brug for den helt rigtige formidling; en indføring i genren, en forberedelse af publikum eller en efterfølgende snak med kunstnerne om tankerne bag. Sådan får flere gode oplevelser i teatret, hvor vi er sammen om scenekunst.

HVEM ER INDSATSEN TIL FOR?
Indsatsen er til teaterforeninger, der har mod på at vise smal scenekunst, men som oplever, at det kan være svært at få publikum til. Måske er der scenekunstgenrer, der endnu ikke er opdyrket et publikum for hos jeres forening? Eller måske har I allerede stor genrespredning, men har udfordringer med at få publikum til forestillingerne og vil gerne have hjælp til PR og formidling.

Det vigtigste er, at I har lyst til at prøve nyt og satse på smal scenekunst inden for forskellige genrer og skabe gode møder mellem scenekunst og publikum.

HVAD FÅR MAN UD AF AT VÆRE MED I INDSATSEN?
Som del af projektet får teaterforeningen tilknyttet to scenekunstformidlere fra prfrm, der vil hjælpe med:

 • Udarbejdelse af strategi for salg og formidling af smal scenekunst til publikum i sæson 24/25
 • PR og markedsføring for de 3 smalle forestillinger
 • Opsøgende salg og gruppesalg på de 3 udvalgte forestillinger
 • Planlægning og afvikling af introduktioner, talks og ekstraaktiviteter i forbindelse med de 3 forestillinger
 • Lokalisering af netværk og samarbejdspartnere til formidling af scenekunst i jeres by
 • Udarbejdelse af plan for forankring af publikumstiltag og skabelse af grobund for et mere alsidigt teaterudbud i jeres teaterforening

Det er gratis for teaterforeningen af deltage i projektet, da formidlernes løn bliver dækket af prfrm med finansiering fra Bikubenfonden. Almindelige marketingsudgifter såsom sæsonkatalog, hjemmeside, lokaler mm. dækkes af teaterforeningen.

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?
I sæson 24/25 vil scenekunstformidlerne fra prfrm blive koblet på jeres teaterforening og fungerer som et eksternt PR- og formidlingskontor, der vil hjælpe jer med at sælge billetter til jeres 3 smalle scenekunstforestillinger samt deltage i planlægningen og afviklingen af publikumsaktiviteter.

Scenekunstformidlerne vil i foråret 2024 komme på besøg og lave en workshop sammen med teaterforeningens bestyrelse, hvor der arbejdes med de udfordringer, I oplever med salg af smal scenekunst, og med potentialer og mulige publikumsgrupper.

På baggrund af workshoppen laver prfrm en PR- og formidlingsplan, som samkøres med teaterforeningens platforme, såsom hjemmeside, sæsonkatalog mm.

I sæson 24/25 vil scenekunstformidlerne komme på besøg i teaterforeningen og hjælpe med PR og afvikling af de 3 udvalgte forestillinger samt med ekstraarrangementer og publikumsaktiviteter i forbindelse med forestillingerne.

HVAD SKAL DU GØRE FOR AT VÆRE MED I PROJEKTET?
Som teaterforening kan I deltage, hvis I i sæson 24/25 viser et repertoire med mindst 3 forestillinger, der kan betegnes som smal scenekunst.

Skriv en kort ansøgning på max. 2 A4 sider, hvor I fortæller om:

 • Tanker om de 3 forestillinger, I ønsker hjælp til at få formidlet i sæson 24/25 (I behøver ikke have kontrakter på plads, men skriv om ønsker til genrespredning og hvilke forestillinger, I vil have)
 • Hvilke udfordringer, I oplever med at få publikum til smal scenekunst?
 • Hvorvidt repertoiret adskiller sig fra jeres tidligere sæsoner, samt hvilke sats I har turde tage
 • Hvilke forestillinger I overvejer at vise

Ansøgningen skal sendes til prfrm – produktion og formidling af scenekunst senest 10. december 2023. Deltagerne vil få svar inden jul.

HVILKE FORESTILLINGER KAN MAN DELTAGE MED I INDSATSEN?
Som teaterforening skal I vælge 3 forestillinger, der kan betegnes som smal scenekunst, som I får hjælp til at formidle.

Det kan være svært at give en facitliste på, hvad der er smal scenekunst, da det også beror på faktorer som smag, tradition, geografi mm. Nogle byer har en lang tradition for performance eller dans, mens andre måske ikke har.

I jeres valg af 3 forestillinger af smal scenekunst kan det være forestillinger med genrespredning inden for dans, samtidscirkus, performance, objektteater eller eksperimenterende dramatik- og musikteater. 

Der skeles til forestillinger af frie scenekunstproducenter, mindre teatre og forestillinger udvalgt af Statens Kunstfond til garantiordningen samt forestillinger i Turnénetværket.

Alle deltagende forestillinger skal være godkendt til formidlingsordningen.

I er velkomne til at kontakte prfrm – produktion og formidling af scenekunst, hvis I har spørgsmål i forbindelse med repertoirevalg eller til ansøgningen generelt.

HVEM BESLUTTER, HVEM DER DELTAGER I INDSATSEN?

Det er Danmarks Teaterforeninger, der udvælger de 3 teaterforeninger, der skal deltage i indsatsen. Udvælgelsen sker i samråd med prfrm – produktion og formidling i scenekunst.

I udvælgelsen af deltagere vægtes mod til at gå nye veje, ønske om at skabe nye samarbejder om scenekunsten, udviklings- og forankringspotentiale samt geografisk spredning blandt de deltagende teaterforeninger.

FÅ FOLK I TEATRET – HVEM GØR HVAD?

3 deltagende teaterforeninger:

 • Udbyder et program med mindst 3 forestillinger, der kan kategoriseres som smal scenekunst. Det kan være forestillinger med genrespredning inden for dans, samtidscirkus, performance, objektteater eller eksperimenterende dramatik- og musikteater. Der skeles til forestillinger af frie scenekunstproducenter, mindre teatre og forestillinger udvalgt af Statens Kunstfond til garantiordningen samt forestillinger i Turnénetværket.
 • Deltager i videndelingmøde med prfrm – produktion og formidling af scenekunst og bistår med information, kontakter og erfaringer
 • Stiller lokaler til rådighed for undervisning, artist talks og evt. workshops
 • Står for billetsystem og tilmelding til forestillinger
 • Deltager i formidling af projektet og resultater. 

Danmarks Teaterforeninger:

 • Indgår i udvælgelsen af 3 deltagende teaterforeninger til projektet
 • Bistår med viden, data og netværk
 • Deltager i formidling af projektet og resultater

prfrm – produktion og formidling af scenekunst:

 • Deltager i intromøde med de enkelte teaterforeninger og udarbejder en strategi for formidling af deres 3 udvalgte forestillinger 
 • Indgår partnerskaber med lokale institutioner og foreninger med henblik på formidling til publikum, gruppesalg og øget publikumsdeltagelse.
 • Bistår teaterforeningerne med markedsføring af de 3 forestillinger
 • Står for introduktionsarrangementer til de 3 forestillinger og afvikling af publikumsaktiviteter
 • Erfaringsudveksling og overlevering til teaterforeningerne efter endt forløb

TIDSPLAN
November 2023: Danmarks Teaterforeningers seminar. 

December 2023: Ansøgningsfrist til projektet 10. december. Udvælgelse af 3 teaterforeninger til deltagelse.

November 2023 – februar 2024: Teaterforeningerne lægger repertoire. Valg af forestillinger til projektet.

April 2024: Opstartsmøder med teaterforeningerne. Udarbejdelse af strategi.

Juni 2024 og frem: Publikumsformidlingen og salg begynder.

August 2024 – juni 2025: Gennemførelse af forestillinger, undervisning, salg og publikumsaktiviteter

Juni 2025: Evaluering

For yderligere info og spørgsmål kontakt prfrm – produktion og formidling af scenekunst på info@prfrm.dk eller via telefon på 6169 9314.